Superpapa single prijíma svojho piateho zdravotne postihnutého syna

post-title

Ben Carpenter je muž, za ktorého by sme mali oslavovať tento Deň Otcov. Je to 35-ročný slobodný a slobodný muž, ktorý nedávno prijal svoje piate dieťa a podobne ako ostatní je dieťaťom so zdravotným postihnutím.

Ako superdad rodina a priatelia definujú Ben, ktorý sa vo veku 21 rokov rozhodol, že chce prijať; Dnes, o 10 rokov neskôr, dokončila postupy na začlenenie Noeho, jej piateho dieťaťa do rodiny, a nevylučuje prijatie viac.

Tento špeciálny otec, ktorého krátkodobé plány nie sú vzťahom, pracuje v škole pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím a práve tam vedel, že pre mňa bolo správne prijať dieťa so zdravotným postihnutím, pretože sa mohol postarať o On správne upozorňuje.

Jack, s autizmom; Ruby, so syndrómom Pierra Robina a obmedzeným použitím rúk kvôli nedostatku kostí; Lily, s hluchotou, a Joseph, s Downovým syndrómom, sú teraz bratmi Noeho, ktorí trpia genetickým stavom známym ako syndróm Cornelia de Lange.

Carpenter vie, že nemá žiadne fyzické prekážky, aby mohol byť biologickým otcom, ale bola zvolená možnosť prijať: nemusia mať tú istú krv, ale koho to zaujíma, povedal.

Our Miss Brooks: Board of Education Day / Cure That Habit / Professorship at State University (December 2019)


Top