Kvíz

S čím je vaše podvedomie OBSESSED? Objavte to!

Mozog všetkých ľudí funguje vedomým a zrýchleným spôsobom vďaka rôznym aktivitám, ktoré vykonávame súčasne. Ale je tu časť nazvaná podvedomie, kde vznikajú všetky automatické akcie, ktoré sa...

Top